IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Onderzoek naar de draagkracht i.f.v. watersportinfrastructuur in Sint-Amands

More:  Institute 
Period: 1999

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more

Abstract:
In het onderzoek worden vier invullingsvoorstellen geformuleerd en geëvalueerd voor de concrete inplanting van een aanlegsteiger of zelfs kleine plezierhaven. Vertrekkende van de verschillende planconcepten kunnen ze onder volgende noemer aangebracht worden:

- concentratie (met vier variante scenario's);
- twee polen (met vier variante scenario's);
- lint landinwaarts (met twee variante scenario's);
- landinwaarts (met twee variante scenario's);
- andere ( waaronder het nulscenario);

Elk van deze scenario's is geëvalueerd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute