IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de zone voor windturbines in Kruibeke-Beveren

More:  Institute 
Period: 2002

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed; Administratie Ruimtelijke Ordening; Afdeling Ruimtelijke Planning, more

Abstract:
Door windturbines zoveel als mogelijk te bundelen, moet het behoud van de nog resterende open ruimte in het sterk verstedelijkte Vlaanderen zoveel mogelijk worden gegarandeerd. Gelet op de aanwezigheid van de woningconcentratie Es-
Sterhoek worden met een tussenafstand van ca. 1km twee zones voor de inplanting van windturbines voorzien aan weerszijden van de E17-A14 op het grondgebied van de gemeenten Beveren en Kruibeke. Daartoe wordt een grafisch plan gemaakt met een aanwijzing van de zone voor windturbines, voorzien van algemene en gebiedsgebonden bepalingen en voorschriften.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute