IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Plan Zeeland Seaports voor Westerschelde Container Terminal (WCT), een herziening van het streekplan Zeeland

More:  Institutes | Projects 
Acronym: WCT
Period: 1999 till 2003
Status: Completed

Geographical term: ANE, Netherlands, Westerschelde, Haven Vlissingen-Oost [Marine Regions]

Institutes (4)  Top | Projects 

Child projects (2)  Top | Institutes 
  • Westerschelde Container Terminal (WCT), een herziening van het streekplan Zeeland. Bouwfase, more
  • Westerschelde Container Terminal (WCT), een herziening van het streekplan Zeeland. Ontwikkeling natuurcompensatiegebied, more

Abstract:
Zeeland Seaports heeft een plan ontwikkeld voor de aanleg van een containerterminal in haven- en industriegebied Vlissingen-Oost, ter completering van de bestaande haven Vlissingen Oost. Uitgangspunt is een terminal voor containeroverslag te realiseren met een kadelengte van 2650 m en een breedte van 500 m. Daartoe wordt 41 ha bestaand industrieterein benut en zal 141 ha land worden aangewonnen. Tegelijk wordt aan natuurcompensatie gedaan door 150 ha, aansluitend op het bestaande natuurgebied Rammekenshoek de functie "ecologische ontwikkeling richtinggevend" toe te kennen. Van deze 150 ha is 30 ha buitendijks, rest binnendijks.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Projects