IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Aanvullende hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: Onderzoek van het Deurganckdok in de Antwerpse Haven

More:  Institutes 
Period: 2001 till 2001
Status: Completed

Thesaurus terms: Hydraulics; Sedimentology
Geographical terms: Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour, Deurganck Dock [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more, executant
  • Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), more, proposer

Abstract:
Deze studie betreft het uitvoeren van een aanvullend hydraulisch-morfologisch onderzoek betreffende het Deurganckdok in de Antwerpse haven in het kader van een nieuwe MER-procedure. De opdracht hiertoe werd door Milieu en Veiligheid VZW in samenspraak met het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen gegeven aan International Marine and Dredging Consultants.
Het huidige studieprogramma omvat volgende onderdelen :

  • een expert-opinie waarin de hydraulisch-sedimentologische kenmerken/effecten van de verschillende alternatieven, opgenomen in het MER, worden besproken op basis van de onderzoeken die in het verleden werden uitgevoerd
  • het berekenen van de verwachte jaarlijkse sedimentatie in het Deurganckdok, zoals beschreven in de startnotitie van het MER (lengte ca. 2750 m, breedte aan de insteek van 450 m en 400 m aan de opwaartse zijde; bodem van het getijdedok op -17m T.A.W.)
  • het beschrijven van de technische uitvoeringswijze en de verwachte effecten van de aanlegbaggerwerken van het Deurganckdok en de bijhorende verdieping van de vaargeul, met aandacht voor de berging aan land enerzijds en de morfo-dynamische patronen in de Schelde anderzijds
  • het beschrijven van de technische uitvoeringswijze en de verwachte effecten van duurzame onderhoudsbaggerwerken in het Deurganckdok en de vaargeul, met aandacht voor het ecologische systeem in de Beneden-Zeeschelde (o.a de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) enerzijds en de morfo-dynamische patronen in de Schelde anderzijds.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes