IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Belang van de Scheldeverdieping: economische, juridische en politieke context, ecologische impact en veiligheidsaspecten

More:  Institutes 
Period: 2001
Status: Completed

Geographical term: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), more, sponsor
  • Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), more

Abstract:
Deze pleitnota tracht argumenten aan te brengen om een verdieping van de Schelde te verantwoorden en de dringende noodzaak hiervan aan te tonen. Hiervoor worden volgende aspecten benaderd:

  • de kosten en baten van deze verdieping;
  • de relatie tussen de haven van Antwerpen enerzijds en de havens Vlissingen en Zeebrugge anderzijds;
  • het effect op de natuurlijkheid;
  • het effect op de veiligheid;
  • de juridische context.

  • All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes