IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Monitoring broedvogels langs de Zeeschelde
www.instnat.be/content/page.asp?pid=riv_sc_biomon_broedvogels

Parent project: Biomonitoring van het estuarium van de Zeeschelde, more
Period: 1993 till 2005
Status: Completed

Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
 Institutes | Dataset 

Institutes (2)  Top | Dataset 

Abstract
Sinds 1993 worden de broedvogels in de buitendijkse gebieden gevolgd in een samenwerking tussen het IN (sinds 2006 onderdeel van het INBO) en vrijwilligers van de milieuverenigingen. In 1993 werd een eerste, volledige basisinventarisatie van het broedbestand uitgevoerd. Aantallen, verspreiding en ecologie van de verschillende broedvogels werden beschreven. Er werd eveneens een globale relatie weergegeven tussen het voorkomen van soorten en de vegetatie.

Dataset  Top | Institutes 
  • ME-1a. Breeding birds along the Zeeschelde, Belgium, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Dataset