IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Uitbouw en onderhoud van het Vlaamse palingpolluentenmeetnet

More:  Institutes 
Period: 1994

Thesaurus term: Pollutants
Taxonomic term: Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more, sponsor

Abstract:
Het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (sinds 2006 onderdeel van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) een palingpolluentenmeetnet waarbij het de bedoeling is om de bioaccumulatie van een aantal verontreinigende stoffen in paling op de diverse meetplaatsen van het meetnet na te gaan. Hierbij worden gehalten aan polychloorbifenylen, organochloorpesticiden en zware metalen nagegaan in paling.
Dit meetnet omvat over Vlaanderen een 300-tal meetplaatsen. Op de Schelde zijn er een 11-tal meetplaatsen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes