IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Schelderadarketen: studie naar koppelingen informatieverwerkend systeem

More:  Institutes | Dataset 
Acronym: IVS
Period: 2002 till 2002
Status: Completed

Institutes (3)  Top | Dataset 
 • STN Atlas Nederland B.V. (STN Atlas), more
 • Inno.com cva (Inno), more
 • Beheer en exploitatieteam Schelderadarketen (BET), more

Abstract:
Dit project werd gefinancierd door het Beheer- en Exploitatieteam Schelderadarketen (BET); dit bestaat uit:

 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Administratie Waterwegen en Zeewezen: Afdeling Scheepvaartbegeleiding
 • Rijkswaterstaat: Scheepvaartdienst WesterscheldeDeze opdracht had een tweeledig doel:

 1. Herdefinitie van de IVS-koppelingen, zowel op functioneel gebied als op architectuurgebied;
 2. Het leveren van een prototype teneinde het nieuwe concept te kunnen toetsen vóór implementatie van de koppelingen.

Volgende keuzes werden gemaakt:

 1. Integratievorm: atomaire berichten
 2. Centraal brokermodel
 3. Gebruik van het “publish/subscribe” mechanisme
 4. Gebruik van webtechnologie (http)
 5. Berichtenformaat gestoeld op XML

Dataset  Top | Institutes 
 • SRK: Schelderadarketen, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Dataset