IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Schelderadarketen: HYdro, MEteo DIStributie

More:  Institutes | Datasets 
Acronym: HYMEDIS
Period: 2003

Institutes (2)  Top | Datasets 
  • Inno.com cva (Inno), more
  • Beheer en exploitatieteam Schelderadarketen (BET), more

Abstract:
Dit project werd gefinancierd door het Beheer- en Exploitatieteam Schelderadarketen (BET); dit bestaat uit:

  • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Administratie Waterwegen en Zeewezen: Afdeling Scheepvaartbegeleiding
  • Rijkswaterstaat: Scheepvaartdienst Westerschelde

Met het ‘Hymedis’-project worden dienstvaartuigen, loodsen en walposten voorzien van accurate en real-time informatie over hydro- en meteorologische gegevens. Het Hymedis-platform levert zo een belangrijke bijdrage om schepen op een veilige manier naar en van verschillende havens geloodst worden.

Hymedis wordt een distributiecentrum voor hydro-meteo gegevens, gelokaliseerd in Vlissingen.
Vanuit het meetnet Vlaamse Banken (Oostende) en het Meetnet ZEGE (Middelburg) worden op continue basis gegevens naar dit centrum opgestuurd. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt en ter vertoning aangeboden worden aan een diverse groep gebruikers:

  1. Loodsen die gegevens kunnen opvragen van een GSM toestel via een draadloos protocol;
  2. Dienstvaartuigen die gebruik maken van een grafische applicatie op een PC;
  3. Walposten die via het internet gebruik maken van een grafische applicatie op een PC

Voor de mobiele datacommunicatie zal men gebruik maken van het GPRS netwerk (BASE en KPN Mobile)

Datasets (2)  Top | Institutes 
  • HYMEDIS: Hydro-meteo information for the Belgian Coast and Voordelta., more
  • SRK: Schelderadarketen, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Datasets