IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Schelderadarketen: studie mogelijke impact windturbines op zee

More:  Institutes | Publications | Dataset 
Acronym: SRK
Period: January 2002 till June 2002
Status: Completed

Institutes (2)  Top | Publications | Dataset 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Scheepvaartbegeleiding, more
  • Beheer en exploitatieteam Schelderadarketen (BET), more

Abstract:
Dit project werd gefinancierd door het Beheer- en Exploitatieteam Schelderadarketen (BET); dit bestaat uit:

  • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Administratie Waterwegen en Zeewezen: Afdeling Scheepvaartbegeleiding
  • Rijkswaterstaat: Scheepvaartdienst Westerschelde

Voor de Vlaamse kust wordt de oprichting van 3 windturbineparken met een totaal aantal van 150 windturbines overwogen.
De afdeling Scheepvaartbegeleiding heeft het initiatief genomen een studie te laten verrichten om de impact van de 3 projectvoorstellen te onderzoeken. De studie diende helderheid te verschaffen omtrent de mogelijke hinder aan de Schelderadarketen, en over de te nemen maatregelen om die op te heffen.

Het resultaat van de studie, beëindigd medio 2002, betrof het plaatsen van een bijkomende radarpost ter hoogte van de Thorntonbank. Echter door de voortdurende wijzigingen (ingevolge beslissingen van de vergunninggevende autoriteiten) in het aantal en de positie van de geplande windturbineparken, zal er een vervolgstudie nodig zijn indien definitief vaststaat welke consortia er windturbineparken zullen plaatsen en welke de definitieve locaties zijn.
In samenspraak met de federale autoriteiten (B) zullen vervolgstudies ten laste komen van de respectievelijke aanvrager. Het Beheer- en Exploitatieteam Schelderadarketen zal steeds bijkomende studies opvolgen.

Dataset  Top | Institutes | Publications 
  • SRK: Schelderadarketen, more

Publications (5)  Top | Institutes | Dataset 
  • (2002). Studie aangaande de impact van windturbineparken in zee op de Schelderadarketen: Fase 5: management samenvattingrapport. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Drongen. 32 pp., more
  • (2002). Studie aangaande de impact van windturbineparken in zee op de Schelderadarketen: Fase 4: opmaken budgetraming. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Drongen. 10 pp., more
  • (2002). Studie aangaande de impact van windturbineparken in zee op de Schelderadarketen: Fase 1: inventaris en herformulering studieopdracht. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Drongen. 11 pp., more
  • (2002). Studie aangaande de impact van windturbineparken in zee op de Schelderadarketen: Fase 2: het uitvoeren van een theoretische studie. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Drongen. 102 pp., more
  • (2002). Studie aangaande de impact van windturbineparken in zee op de Schelderadarketen: Fase 3: aanbevelingen en remedies voor de problematiek van rapport Fase 2 'het uitvoeren van een theoretische studie'. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Drongen. 27 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Dataset