IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Drafting in Dutch of the explanatory memorandum of the draft law on the EEZ of Belgium

More:  Institute 
Period: April 1997 till May 1998
Status: Completed

Institute  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut, more

Abstract:
By instruction of the Ministry for Social Affairs, Health and Environment the drafting in Dutch of the explanatory memorandum of the draft law on the EEZ of Belgium was made.
Publication: Report: MAES, F., Memorie van Toelichting bij "Voorontwerp van wet tot instelling van de Exclusieve Economische Zone van België", in opdracht van de Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, Brussel, 1997.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute