IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

The development and realisation of the first phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M)
www.scheldemonitor.org

More:  Institutes | Publication 
Dutch title: Het ontwikkelen en realiseren van de eerste fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M)
Parent project: LTV O&M Kennismanagement, more
Reference no: RKZ-1365
Acronym: SCHELDEMONITOR
Period: December 2003 till November 2004
Status: Completed

Institutes (3)  Top | Publication 

Abstract:
Een van de kernactiviteiten gedefiniëerd in het plan van aanpak LTV O&M is het opzetten van de ‘Scheldemonitor’. De doelstelling van Scheldemonitor is het ordelijk registreren, ontsluiten, beschikbaar maken en beschikbaar houden van alle relevante informatie die binnen en buiten LTV O&M wordt verzameld over het Schelde-estuarium. In de eerste plaats zal de Scheldemonitor een werkinstrument moeten zijn voor de overheden en voor alle bij beheer van het Schelde-estuarium betrokken administraties en politici.

Publication  Top | Institutes 
  • Deneudt, K.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2004). De ScheldeMonitor. Visiedocument voor de uitbouw van een informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 + bijlagen pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication