IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Voordelta*4: hyperbenthosonderzoek Voordelta

More:  Institutes | Publication | Datasets 
Dutch title: Voordelta*4: hyperbenthosonderzoek Voordelta
Period: March 1988 till 1990
Status: Completed

Institutes (3)  Top | Publication | Datasets 

Abstract:
Doelstelling van het project is om aan de hand van een vergelijking tussen de, reeds min of meer gestabiliseerde, Grevelingenbuitendelta en de, nog in dynamische ontwikkeling verkerende, Oosterscheldebuitendelta tot een inzicht te komen in de biotische en abiotische faktoren die de strucktuur van de hyperbenthische fauna bepalen.
Dit moet toelaten om, in kombinatie met andere deelonderzoeken, bijvoorbeeld naar makro- en meiobenthos, de gevolgen van mogelijke verdere veranderingen of ingrepen in het gebied op de biota te voorspellen.

Datasets (2)  Top | Institutes | Publication 
  • Ecological hyperbenthic data of the Scheldt estuary: historical data (1988-2001), more
  • IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, more

Publication  Top | Institutes | Datasets 
  • Hamerlynck, O.; Mees, J.; Van de Vyver, P.; Van Landtschoote, E.; Cattrijsse, A.; Hostens, K. (1990). Eindverslag Hyperbenthosonderzoek Voordelta. University of Gent, Zoology Institute, Marine Biology Section: Gent. 101 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication | Datasets