IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Evaluation concerning the dumping of dredgings in the lower Zeeschelde

More:  Institutes | Publication 
Dutch title: Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde
Period: 2001
Status: Completed

Thesaurus terms: Dredge spoil; Dredging; Dumping; Ecology; Hydrodynamics; Sediment transport; Water quality
Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Institutes (6)  Top | Publication 

Abstract:
De voorliggende studie omvat een "evaluatie-studie" van de milieu-effecten m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde (het aan het getij onderhevige riviergedeelte van het Scheldebekken tussen de Belgisch-Nederlandse grens en de Rupelmonding), rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van vogelrichtlijngebieden en habitatgebieden in de Beneden-Zeeschelde. In deze studie wordt nagegaan welke de effecten zijn van de terugstortingen van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde op de habitat-gebieden en vogelrichtlijngebieden in de omgeving. Hoewel de grenzen van de stortplaatsen voor baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde buiten deze habitat- en vogelrichtlijngebieden vallen, dient nagegaan welke de effecten zijn van de terugstortingen die gebeuren in de omgeving van deze gebieden. Het betreft hierbij de habitat-gebieden en vogelrichtlijn-gebieden nabij de rivierzones Schaar Ouden Doel, Plaat van Boomke en Punt van Melsele, die gebruikt worden als stortplaatsen voor baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde.

Publication  Top | Institutes 
  • Smits, J.; Sas, M.; Trouw, K.; Vincke, J.; Vanhaecke, P.; Callebaut, K. (2001). Studie in het kader van de habitat- en vogelrichtlijn-gebieden langs de Beneden-Zeeschelde. Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. IMDC: Antwerpen. 165 en bijlagen pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication