IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Survey of the reglementations applicable to the inland navigation in the Flemish Region

More:  Institute 
Period: January 1999 till March 1999
Status: Completed

Institute  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut, more

Abstract:
The initial study was carried out in 1994 by the Maritime Institute and consisted of a résumé of the relevant legislation concerning inland waterways and inland navigation. An update of the legislation was made in 1999.
Publication: Report: MAES, F., Overzicht van de reglementeringen van toepassing op de beroepsvaart in het Vlaamse Gewest. Herziene versie van de regelgeving tot en met 31 december 1998, Universiteit Gent, Gent, 29 maart 1999, 90 p.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute