IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Methodology for the formulation of an evalution framework for the inplant of hydro-electric power stations on navigable waterways

More:  Institutes 
Dutch title: Methodiek voor het opstellen van een afwegingskader inzake de inplanting van waterkrachtcentrales op bevaarbare waterlopen
Period: June 2001 till August 2001
Status: Completed

Thesaurus term: Hydroelectric power plants

Institutes (2)  Top 

Abstract:
Op verschillende (bevaarbare) waterwegen in Vlaanderen zijn locaties geselecteerd voor de inplanting van waterkrachtcentrales. De selectie van de locaties gebeurde op basis van energie-technische randvoorwaarden (hoogteverschil en debiet). Het doel van deze studie is om ook andere actoren (met andere wensen met betrekking tot het watersysteem) te betrekken bij het zoeken naar geschikte locaties. Hiertoe zal in een eerste deel een afwegingskader opgesteld worden dat rekening houdt met de visies van al de betrokkenen bij het watersysteem.In een tweede deel van de studie wordt het afwegingskader toegepast op een nog nader te bepalen locatie.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes