IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Creating new landscapes for flood risk management

More:  Institutes | Project 
Reference no: 04/005
Acronym: Floodscape
Period: January 2004 till March 2006
Status: Completed

Thesaurus terms: Floodplains; Water management

Institutes (6)  Top | Project 
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
  • Soresma nv, more
  • Antea Belgium nv; Kantoor Gent, more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more, sponsor

Child project  Top | Institutes 
  • Case study Durmevallei Prosperpolder, more

Abstract:
Het project kadert in het Interreg IIIB-project "Creating New Landscapes for Flood Risk Management" dat uitgevoerd wordt door het IVA Maritieme Dienstverlening en Kust (het vroegere AWZ), samen met partnerorganisaties in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland. De doelstelling is aan een zo breed mogelijk publiek te tonen dat "werken met water" een duurzame én haalbare manier is om met overstromingen om te gaan, die ook toelaat meerwaarden te creëren voor natuur, landschap en recreatie.

Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Project