IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Quality of mud from the Scheldt estuary

More:  Institutes 
Dutch title: Kwaliteit van de baggerspecie uit het Schelde-Estuarium
Period: June 2003 till October 2003
Status: Completed

Thesaurus term: Dredge spoil
Geographical term: Europe, Schelde R. [Marine Regions]

Institutes (3)  Top 
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more
  • Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), more, sponsor
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more

Abstract:
Doel van dit project is de kwaliteit van de onderhoudsbaggerspecie en deze van de verruimingsspecie, die vrijkomt bij eventuele verruiming van de vaargeul van de Schelde tussen Vlissingen en het Deurganckdok, te inventariseren en te evalueren. Rekening wordt gehouden met de evolutie van de kwaliteit over een relevant aantal jaren.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes