IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Opstelling van een landbouweffectenrapport op planniveau van het Sigmaplan

More:  Institutes 
Dutch title: Opstelling van een landbouweffectenrapport op planniveau van het Sigmaplan
Period: October 2004 till December 2004
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more, sponsor

Abstract:
Bepaling van de gevolgen voor de land- en tuinbouwsector van de verschillende planalternatieven van het Sigmaplan (plan voor de bescherming tegen overstromingen in het Zeescheldebekken)

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes