IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ontwerp van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank

More:  Institutes 
Dutch title: Ontwerp van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank : hydrodynamische randvoorwaarden, werkbaarheid, dimensionering erosie-bescherming (met o.a. inschatten morfologische evolutie van de Thorntonbank), uitvoeringsmethodes, bepalen ingravingsdiepte van de kabel naar land, uitwerken van meetcampagnes
Period: 2004 till 2004
Status: Completed

Institutes (3)  Top 

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes