IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Study utilization seepage

More:  Institutes 
Dutch title: Onderzoek benutting kwelwater
Reference no: OND1286423
Period: January 2002 till December 2002
Status: Completed

Thesaurus term: Water seepages

Institutes (2)  Top 
  • Waterschap Brabantse Delta, more, secretariat
  • Waterschap Brabantse Delta, more, proposer

Abstract:
Aanleiding: In de huidige situatie wordt kwelwater, dat uittreedt aan de voet van de Brabantse Wal, via het gemaal de Drie polders uitgeslagen richting Westerschelde.
Doel: Benutting kwelwater.
Aanpak: In de planperiode wordt door het waterschap Scheldekwartier, in samenwerking met het hoogheemraadschap, onderzocht of er mogelijkheden zijn om, op basis van de criteria uit het waterhuishoudingsplan en de geldende beleidsuitgangspunten, het surplus aan kwelwater in te zetten voor de watervoorziening op de Brabantse Wal.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes