IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Virtual Reality applications and GIS

More:  Institute 
Dutch title: Onderzoek naar toepassingen Virtual Reality en GIS
Reference no: OND1257318
Period: January 1997

Thesaurus term: GIS

Institute  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Data-ICT-Dienst, more, secretariat

Abstract:
De mogelijkheden voor het zichtbaar maken van scenario s nemen toe. In databases van het Geografische Informatie Systemen (GIS) wordt in toenemende mate de drie-dimensionale (3D-) geometrie van ruimtelijke objecten opgenomen. Maar voor het werken hiermee hebben de meeste GIS-pakketten nog onvoldoende functionaliteit, mogelijkheden die bij Virtual Reality (VR) wel goed ontwikkeld zijn.
Bij echte VR is de gebruiker aanwezig in een virtuele ruimte, die hij niet alleen kan zien, maar ook horen en voelen. Bovendien kan hij vrij navigeren door deze ruimte.
Het lijkt dan ook niet meer dan een logische stap om GIS en VR te combineren. Daarvoor is veel onderzoek nodig, dat deels wordt uitgevoerd in het stimuleringsprogramma Land Water Milieu en Informatie-technologie (LWI). De resultaten zullen in de praktijk getoetst worden bij het project Westerschelde-tunnel en bij het rail-infraproject Noord-oostelijke Verbinding. Dit LWI-project loopt tot medio augustus 1999.
De mogelijkheden van 3D-GIS in combinatie met VR-systemen worden onderzocht, onder de naam: 3D-GIS & Virtual Reality. Hierin werken de Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst en Bouwdienst samen met bedrijfsleven en wetenschappelijke instituten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute