IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Time series North Sea fishes
www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1302651

More:  Institutes 
Dutch title: Tijdreeksen Noordzee vissen
Reference no: OND1302651
Period: January 2004 till December 2004
Status: Completed

Geographical terms: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; ANE, North Sea [Marine Regions]; ANE, Wadden Sea [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Kennis & Innovatie (DK), more, sponsor
  • Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO), more, secretariat

Abstract:
[Doel van het project]:
Het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek beschikt over een uitgebreide dataset afkomstig van verschillende nationale en internationale bestandsopnamen van vissen in de Noordzee.
Doel van dit deelprojekt is om de dataset te gebruiken voor de beschrijving van het aantalsverloop van de verschillende vissoorten voor een zo lang mogelijke periode. De tijdreeksen zullen een bijdrage geven aan de systeembeschrijving Noordzee en een beter inzicht in de veranderingen die in de loop der tijd plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het opkomen van een aantal zuidelijke soorten sinds de jaren '90.
[Werkwijze van het project]:
Surveys die voor analyse in aanmerking komen zijn:
- International Bottom Trawl Survey (Noordzee)
- Beam Trawl Survey (centrale en zuidelijke Noordzee)
- Demersal Fish Survey (Nederlandse kustwateren, O. en W. Schelde, Waddenzee)
Per survey zal kritisch worden nagegaan welke soorten in de betreffende survey representatief bemonsterd worden. Voor zover mogelijk zal onderscheid gemaakt worden tussen NCP en gehele Noordzee.
[De (tussen) resultaten van het project]:
- Beschrijving van de tijdreeksen, interpretatie van eventuele verschillen tussen surveys.
- Resultaten zullen worden ingebracht in internationaal overleg in ICES en onderdeel vormen van een op termijn te produceren atlas van Noordzeevissen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes