IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Preservation of the relevant guidelines for external safety
www.ontwikkelingsschets2010.nl/www/scripts/projecten.php?pageID=3&cBlockID=8&programmaID=2&projectID=13
www.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/voortgang/handhaving-van-de-relevante-richtlijnen-voor-externe-veiligheid/

More:  Institutes 
Dutch title: Handhaving van de relevante richtlijnen voor externe veiligheid
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Accessibility Program, more
Period: 2005 till 2007
Status: Completed

Thesaurus terms: Safety; Safety regulations
Geographical terms: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • Permanente Commissie van toezicht op de scheldevaart (PC), more
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more

Abstract:
Op dit ogenblik voldoet de externe veiligheid, dat is de veiligheid van de omwonenden langs de Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde in verband met gevaarlijke scheepsladingen, aan de geldende normen. Het is de bedoeling dat dit in de toekomst ook zo blijft. Hiervoor moet een permanente monitoring worden uitgevoerd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes