IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Morphological Management Westerschelde
www.ontwikkelingsschets2010.nl/www/scripts/projecten.php?pageID=3&cBlockID=8&programmaID=2&projectID=12
www.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/voortgang/morfologisch-beheer-westerschelde/

More:  Institutes 
Dutch title: Morfologisch Beheer Westerschelde
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Accessibility Program, more
Period: March 2006
Status: In Progress

Thesaurus terms: Geomorphology; River morphology
Geographical term: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Institutes (3)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more

Abstract:
De estuariene dynamiek in de Westerschelde gaat achteruit. Het project Morfologisch Beheer moet hiervoor oplossingen aandragen.
Een voorbeeld: Bij het verruimen van de vaargeul komt baggerspecie vrij. Door de stortplaatsen voor de baggerspecie voortdurend aan te passen aan de morfologische evoluties worden de natuurwaarden ontzien en wordt de estuariene dynamiek behouden. Deze strategie die ‘flexibel storten’ wordt genoemd, wordt verder uitgewerkt voor het project verruiming van de vaargeul.
Naast de geplande derde verdieping van de Westerschelde speelt er nog meer, zoals de evaluatie van het zandwinbeleid, het ontwikkelen van alternatieve stortmethodes en de nieuwe vergunning voor het huidige onderhoudsbaggerwerk.
Net als bij het terugstorten van baggerspecie vragen ook deze ontwikkelingen om gepaste oplossingen. Dit zijn opdrachten voor het project Morfologisch Beheer.

Het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) heeft voor 2007 nieuwe proefprojecten voorgesteld. Het gaat om een combinatie van proeven rond de Plaat van Walsoorden en de toepassing van nieuwe baggertechnieken.
De plannen worden verder voorbereid. Ook worden de benodigde vergunningen en uitvoeringstechnieken bekeken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes