IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Behaviour of particulate matter in the Scheldt-estuary

More:  Institutes 
Dutch title: Gedrag van particulair materiaal in het Schelde-estuarium
Period: 1990 till 1991
Status: Completed

Thesaurus terms: Hydrodynamics; Modelling; Pollution; Sediment transport
Geographical terms: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more, executant
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium (BMM), more, proposer

Abstract:
De hoofddoelstelling van dit project is het zo accuraat mogelijk schatten van de vrachten op jaarbasis van een aantal geselecteerde polluenten door de rivieren aangevoerd naar de wateren waarop het Verdrag van Parijs van toepassing is, i.c. het Westerschelde-estuarium. IMDC stond in voor het deelaspect "particulair materiaal".

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes