IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Containerkaai Noord: Hydraulical and sedimentological study

More:  Institutes 
Dutch title: Containerkaai Noord: Hydraulisch en sedimentologisch onderzoek
Period: 1991 till 1994
Status: Completed

Thesaurus terms: Dredging; Hydrodynamics; Modelling; Sediment flow; Sediment transport
Geographical term: Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour [Marine Regions]

Institutes (3)  Top 
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more, executant
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, executant
  • Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), more, proposer

Abstract:
Dit onderzoek beoogde enerzijds een inzicht te verschaffen in het morfologisch proces dat zich afspeelt in de Beneden Zeeschelde in de omgeving van het sluizencomplex Zandvliet-Berendrecht, de bijzonderste aanlooproute tot de Antwerpse Zeehaven. Anderzijds diende de meest gunstige layout te worden bepaald voor een nieuwe containerkaai ten noorden van het sluizencomplex, zodat een veilige verkeersafwikkeling en een minimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken kunnen nagestreefd worden. Ten behoeve van nieuwe layouts werden verschillende alternatieven onderzocht in een hydraulisch-sedimentologisch onderzoek. Ten behoeve van een MER-studie werden bijkomende hydraulische en sedimentologische simulaties gevraagd met een verfijnd rooster op de Ballastplaat.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes