IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Projectbureau Zeeweringen
www.zeeweringen.nl

More:  Institutes | Dataset 
Dutch title: Projectbureau Zeeweringen
Parent project: Dike enlargements, more
Period: 1997 till 2015
Status: Completed

Thesaurus terms: Embankments; Flood control

Institutes (3)  Top | Dataset 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more, executant
  • Waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE), more, executant
  • Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (WSZV), more, executant

Abstract:
Na uitvoering van gedetailleerd onderzoek naar de kwaliteit van de dijkbekledingen bleek dat de betonbekleding van een groot aantal dijken onvoldoende is, waardoor de wettelijk vastgestelde veiligheidseis niet wordt gehaald. Om dit probleem op te lossen is het projectbureau Zeeweringen opgericht in 1996.
Het bureau kreeg de opdracht de gezette steenbekledingen van de dijken in Zeeland op sterkte te brengen. De werkzaamheden worden over een lange periode uitgesmeerd. Dit heeft te maken met de hoge kosten en het tempo waarin kan worden gewerkt.
Om veiligheidsredenen wordt slechts in een beperkt deel van het jaar, van 1 april tot 1 oktober, aan waterkeringen gewerkt.

Dataset  Top | Institutes 
  • Design constraints for dike covering in The Netherlands, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Dataset