IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Milieueffectenrapport offshore windmolenpark Bank Zonder Naam

More:  Institute 
Dutch title: Milieueffectenrapport offshore windmolenpark Bank zonder naam
Period: October 2006 till June 2007
Status: Completed

Institute  Top 

Abstract:
Opmaak van een Milieueffectrapport voor een windmolepark op de Bank zonder naam in het Belgische deel van de Noordzee. Coordinatie van het rapport. Beschrijving van de geplande activiteiten. Analyse van de milieueffecten van de implanting en exploitatie van een windturbinepark en de bijbehorende infrastructuur (kabels, hoogspanningsplatform). Bespreking van de alternatieven en mitigerende maatregelen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute