IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ontwikkeling beoordelingskader Schelde-estuarium

More:  Institutes 
Period: 2004 till 2005
Status: Completed

Institutes (2)  Top 

Abstract:
De studie "Beoordelingskader voor het Schelde-estuarium" bestaat uit vijf delen:

  • Deel 1: Doelstelling van het beoordelingskader Schelde-estuarium, doelstellingen van de Lange Termijn Visie Schelde-estuarium (LTV), methodiek van deze studie en beoordeling van de bruikbaarheid van het "Environmental Goods & Services" concept.

  • Deel 2: Procesanalyse en selectie van proces- en beleidsindicatoren voor de vijf LTV thema's van het beoordelingskader: veiligheid, toegankelijkheid, natuurlijkheid, toerisme en recreatie, en visserij.

  • Deel 3: Beschrijving van iedere beleidsindicator volgens een vaste structuur in een fiche

  • Deel 4: Eerste invuloefening van de beleidsindicatoren voor het jaar 2003

  • Deel 5: Socio-economische kentallen database

    Rekening houdende met de beleidsdoelen van de Lange Termijn Visie voor het Schelde-estuarium, en vertrekkende vanuit de huidige wetenschappelijke literatuur en consultatie van experten en het wetenschappelijke begeleidingscomité werd voor elk van de thema's een analyse gemaakt van de processen die belangrijk zijn voor dat thema. Tegelijkertijd werd door participatie van en terugkoppeling met de stuurgroep een selectie gemaakt van relevante procesindicatoren per thema, die als onderbouwing kunnen dienen voor de geselecteerde beleidsindicatoren. De beleidsindicatoren zijn binnen het DPSIR (driving forces, pressures, state, impact and response) kader geplaatst. De 22 geselecteerde beleidsindicatoren zijn op deze wijze uitvoering getoetst en besproken, en garanderen op deze manier een betrouwbaar beoordelingskader voor het beleid van de implementatie van de Lange Termijn Visie.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes