IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Bepaling van de sedimentbalans voor de Belgische kustwateren (tweede contract)

More:  Institutes | Publications 
English title: Determining sediment balance for the Belgian Coastal Waters (second contract)
Acronym: SEBAB-II
Period: April 2001 till March 2002
Status: Completed

Institutes (2)  Top | Publications 
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), more, executant
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more, sponsor

Abstract:
Bepaling van de sedimentbalans voor de Belgische kustwateren (tweede contract).

Publications (2)  Top | Institutes 
  • Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Francken, F. (2002). Bepaling van de sedimentbalans voor de Belgische kustwateren (SEBAB-II): eindrapport. Een 2D fijnmazig hydrodynamisch en sedimenttransportmodel van het Belgisch continentaal Plat. Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM): Brussel. 38 + appendices pp., more
  • Fettweis, M. (2001). Bepaling van de sedimentbalans voor de Belgische kustwateren (SEBAB-II): activiteitsrapport 1. Metingen van gesuspendeerd particulair materiaal in de Belgische kustwateren. Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM): Brussel. 26 + appendices pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications