IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Study and inventarisation of possible restoration steps

More:  Institutes 
Dutch title: Onderzoek en inventarisatie van mogelijke herstelmaatregelen
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Accessibility Program, more
Period: 2007
Status: In Progress

Geographical term: ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Institutes (3)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more

Abstract:
In het estuarium kunnen ongewenste ontwikkelingen optreden. Een paar voorbeelden hiervan zijn de achteruitgang van het meergeulenstelsel en ongewenste veranderingen in de zandhuishouding, twee specifieke kenmerken van het estuarium. Ook kunnen negatieve effecten optreden voor natuurlijke leefgebieden van dier en plant. Binnen dit project wordt nagegaan of het mogelijk is een inventarisatie te maken van maatregelen die kunnen worden getroffen als iets dergelijks zich voordoet. Alle mogelijkheden worden onderzocht, zelfs de uiterste en minst waarschijnlijke oplossing: het ongedaan maken van de verruiming van de vaargeul.
Dit project is nog niet gestart.
ProSes2010 stelt een voorstel voor de aanpak van dit project op. Nadat dit voorstel besproken en afgestemd is met de projectleiders van het programma Toegankelijkheid, zal dit in het voorjaar van 2007 worden neergelegd bij de Technische Scheldecommissie (TSC).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes