IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Protection of the 'Vlakte van de Raan'
www.ontwikkelingsschets2010.nl/www/scripts/projecten.php?pageID=3&cBlockID=9&programmaID=3&projectID=16
www.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/voortgang/bescherming-van-de-vlakte-van-de-raan-/

More:  Institutes 
Dutch title: Bescherming van de 'Vlakte van de Raan'
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Natural quality Program, more
Period: 2005
Status: In Progress

Thesaurus term: Environmental protection
Geographical term: ANE, Belgium, East Coast, Vlakte van de Raan [Marine Regions]

Institutes (3)  Top 
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Natuur, Landschap & Platteland (NLP), more
  • Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; Directoraat generaal Leefmilieu; Dienst Marien Milieu, more
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more

Abstract:
De Vlakte van de Raan ligt in het mondingsgebied van de (Wester)schelde, op de grens tussen België en Nederland. Het doel van de bescherming is om de waardevolle zandbank in een gunstige staat van instandhouding te brengen en te behouden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes