IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Creation of a habitat reserve (Nl-Vl)
www.ontwikkelingsschets2010.nl/www/scripts/projecten.php?pageID=3&cBlockID=9&programmaID=3&projectID=24

More:  Institutes 
Dutch title: Creëren van een habitatreserve (Nl-Vl)
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Natural quality Program, more
Period: 2007
Status: In Progress

Thesaurus term: Environmental protection
Geographical terms: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Institutes (3)  Top 
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Natuur, Landschap & Platteland (NLP), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos (ANB), more
  • Technische Schelde Commissie (TSC), more

Abstract:
Als de (her)inrichting van een bepaald gebied leidt tot een hogere natuurlijkheid van het Schelde-estuarium dan strikt noodzakelijk voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen, kan dit worden beschouwd als reservering voor eventueel noodzakelijke toekomstige compensaties.
De partij (initiatiefnemer), die door een ingreep schade veroorzaakt aan het estuarium, kan een beroep doen op deze reserve om snel een stuk nieuwe natuur ter beschikking te hebben. Daarvoor betaalt deze partij aan de beheerder van de reserve een overeenkomstig bedrag. De beheerder zorgt ervoor dat het geld wordt gebruikt om op een andere plek een stuk gelijkwaardige natuur te ontwikkelen. Deze nieuwe natuurgebieden worden vervolgens toegevoegd aan de reserve. Zo blijft de reserve op peil.

De opdracht voor het uitvoeren van een ‘Verkennend onderzoek Habitatreserve Schelde-estuarium’ is gegeven. Met een onderzoek, dat 3 à 4 maanden zal duren, wil men een volledig beeld krijgen van welke belangen een Habitatreserve kan dienen en hoe zo’n reserve specifiek in het Schelde-estuarium kan werken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes