IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Identification of nature projects in and around the Westerschelde (Zone 2)
www.zeeland.nl/natuurpakket

Dutch title: Definiëring van natuurprojecten in en rond de Westerschelde (Zone 2)
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Natural quality Program, more
Period: 2006
Status: In Progress

Thesaurus term: Environmental protection
Geographical term: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • Provincie Zeeland, more
  • Technische Schelde Commissie (TSC), more

Abstract
In de Westerschelde zal minimaal 600 hectare nieuwe getijdennatuur* worden aangelegd. Dit wordt verdeeld over het hele gebied.
Bij de keuze van de locaties houdt men rekening met drie ecologische** zones:
1. Mondingsbied (inclusief Zwin): Vlakte van de Raan tot Vlissingen;
2. Vlissingen-Hansweert;
3. Hansweert-grens met België (inclusief Hertogin Hedwigepolder)
In de zones 1 en 3 zijn reeds 2 projecten voorgesteld. Het is de bedoeling dat in zone 2 concrete natuurprojecten worden aangewezen met een oppervlakte van minimaal 300 hectare.

Op 7 december verscheen het advies van de commissie Maljers. De commissie, die in het leven werd geroepen om door de bevolking ingediende alternatieven voor ontpolderen in het middengebied te onderzoeken, had op haar uitnodiging daartoe 55 inzendingen met in totaal 80 alternatieven ontvangen, waarvan alleen het ontpolderen van de Braakman-Zuid als een kansrijk alternatief uit de bus kwam.
Met het oog op het advies van de commissie én met inachtneming van kritiek daarop door enkele statenleden, heeft Gedeputeerde Staten voor een aantal zaken nader onderzoek voorgesteld aan het dagelijks provinciebestuur, waarvan de belangrijkste is het in contact brengen van Braakman-zuid met de Westerschelde, zodat daar een semi-getijdelandschap kan ontstaan.
Gedeputeerde Staten houdt wel vast aan de aanleg van 600 hectare estuariene natuur, zoals in het convenant met het Rijk is afgesproken.
De gang van zaken veroorzaakt vertraging voor de publicatie van de Startnotitie. Voor de planprocedures van Hedwige-Prosperpolder en Zwin heeft het geen gevolgen

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes