IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Phrasing of preservation objectives
www.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/voortgang/formulering-en-afstemming-van-de-instandhoudingsdoelstellingen-in-nl-en-vl/

More:  Institutes 
Dutch title: Formulering van de instandhoudingsdoelstellingen
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Natural quality Program, more
Period: 2006
Status: In Progress

Thesaurus term: Environmental protection
Geographical terms: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Institutes (3)  Top 
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Natuur, Landschap & Platteland (NLP), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos (ANB), more
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more

Abstract:
Om onze natuur te bewaren zijn in Europa bepaalde gebieden beschermd als ‘Vogel- en/of Habitatrichtlijn gebied’.
Vlaanderen en Nederland moeten er samen voor zorgen dat in het Schelde-estuarium de Europese Vogel- en habitatrichtlijn* gehanteerd wordt.
Daarvoor moeten zij instandhoudingsdoelstellingen** formuleren die aangeven wat nodig is om het Schelde-estuarium in ‘een goede staat van instandhouding’ te brengen.
De landen zullen de doelstellingen op elkaar afstemmen voordat ze aan de Europese Commissie worden voorgelegd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes