IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

De Zee van Toen

More:  Institutes | Publication 
English title: Yesterday's sea - An oral history project on the historical ecology of the southern North Sea 1930-1980, as told by flemish professional fishermen (Belgium)
Period: January 2007 till November 2008
Status: Completed

Institutes (2)  Top | Publication 

Abstract:
Hoe zag de zee er vroeger uit? Het antwoord is ontnuchterend: we weten het niet. Voldoende reden om te proberen de kennis die er bestaat over de periode 1930-1980 te recupereren. Deze kennis is vooral te vinden bij zij die het meest met de zee in contact kwamen: de bejaarde kustbewoners, vooral de gewezen zeegaande vissers.

Vandaar het project ‘De Zee van Toen’, dat een aanzet wil geven tot de ecologische geschiedenis van de zuidelijke Noordzee door een gerichte bevraging naar de evolutie van de zee bij die vissers (periode 1930 - 1980).

Om de diverse ingewonnen informatie en ervaringen zo goed mogelijk te ontsluiten, komen er aan het eind twee publicaties. De eerste focust op de historische ecologie. In de tweede laat natuur- en milieueducatie haar licht schijnen over ‘de Zee van Toen’.

Dit project loopt met de steun van de Europese Unie Doelstelling 2 Kust.

Publication  Top | Institutes 
  • Rappé, G. (2008). De Zee van Toen: Een historisch-ecologische verkenning van de zuidelijke Noordzee (1930-1980), uit de mond van Vlaamse vissers. Provincie West-Vlaanderen: Brugge. 463 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication