IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Deelprojecten WESP
www.vts-scheldt.net/default.aspx?path=Content/Projecten%20en%20Studies/Internationale%20projecten/Deelprojecten%20WESP&pageindex=0

Dutch title: Deelprojecten WESP
Parent project: Programme Nautical Safety Westerschelde, more
Period: 2005 till 2006
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (3)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MD&K), more
  • Permanente Commissie van toezicht op de scheldevaart (PC), more, proposer

Abstract
Het is in het belang van de veiligheid dat er meer zicht op de variabelen komt, zoals bodem, golven en vrije ruimte. Eén van de vragen die in het kader van WESP wordt onderzocht, is of de marges zoals deze al 15 jaar worden gehanteerd kleiner kunnen worden. Na toestemming van de Permanente Commissie zijn er vier onderzoeken gestart. Deze onderzoeken maken deel uit van WESP en de resultaten hiervan vormen een belangrijke input voor het vaarplan. De onderzoeken:

Implementatie van geulmonitor
Met behulp van de Geulmonitor wordt de gemeten bodem geconfronteerd met een polygoon van de gewenste vaarroute en boeienlijn van het hoofdvaarwater. Zo is over het hele vaartraject snel duidelijk waar verondiepingen en verschuiving van plaatranden optreden.

Verbetering golf- en deiningspredictie
Door middel van een studie neemt het aantal locaties toe waarover men uitspraken kan doen over de verwachtingen van golfparameters, zoals de golfhoogte en de golfperiode.

Squat-onderzoek
Squat is het inzinken van een varend schip. In dit project wordt d.m.v. metingen op zeeschepen een eerste opzet gedaan om de squat van deze zeeschepen te bepalen. Squat is afhankelijk van onder meer de diepgang van het schip en de vaarsnelheid.

DACAPO (onderdeel van Squat-onderzoek)
Recent heeft er een demonstratie plaatsgevonden waarbij o.a. onderzocht is of ADCP gebruikt kan worden om de kielspeling van bulkcarriers te meten.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes