IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Study recreation voyage Westerschelde
www.vts-scheldt.net/default.aspx?path=Content/Projecten%20en%20Studies/Internationale%20projecten/Recreatievaart

More:  Institutes 
Dutch title: Onderzoek recreatievaart Westerschelde
Parent project: Programme Nautical Safety Westerschelde, more
Period: 2004 till 2005
Status: Completed

Institutes (3)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more
  • Provincie Zeeland, more
  • Permanente Commissie van toezicht op de scheldevaart (PC), more, proposer

Abstract:
Het stimuleren van de recreatiesector en de werkgelegenheid heeft de discussie over de wenselijkheid van uitbreiding van bestaande en aanleg van nieuwe jachthavens weer op gang gebracht.

Onderzoek moet inzicht geven in de effecten van mogelijke uitbreiding (van locaties en) van jachthavens langs de Westerschelde op de beleidsdoelen van Verkeer en Waterstaat. Door onderzoek moet er een toetsingskader gevormd worden waarmee plannen voor jachthavens op grond van nautische kenmerken beoordeeld kunnen worden aan vooraf bepaalde criteria.

Algemene randvoorwaarde is dat er geen ontwikkelingen mogen plaatsvinden die het bestaande veiligheidsniveau negatief beïnvloeden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes