IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dike enlargements

More:  Institute | Project 
Dutch title: Dijkversterkingen
Status: In Progress

Institute  Top | Project 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more

Child project  Top | Institute 
  • Projectbureau Zeeweringen, more

Abstract:
In de komende jaren worden grote delen van de dijken van de Noordoostpolder en van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland versterkt. Dit is nodig om de dijken aan te passen aan de huidige veiligheidsnorm. Na de werkzaamheden kunnen de dijken een extreem zware storm en hoogwater, wat gemiddeld één keer in de vierduizend jaar voorkomt, doorstaan.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Project