IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dutch Implementation European Water Framework Directive
www.kaderrichtlijnwater.nl

More:  Institute | Project 
Dutch title: Nederlandse Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water
Period: 2000
Status: In Progress

Institute  Top | Project 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more

Child project  Top | Institute 
  • Water Framework Directive: Scheldt Basin, more

Abstract:
In 2000 heeft 'Brussel' de Europese Kaderrichtlijn Water vastgesteld. Deze richtlijn introduceert het denken in stroomgebieden. Dat gaat uit van het simpele feit dat water zich niet houdt aan lands- en bestuurlijke grenzen, maar z'n natuurlijke loop heeft binnen stroomgebieden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Project