IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Benthos, nekton and plankton of the North Sea and the Delta area. III

More:  Institutes 
Reference no: 9209492N
Period: January 1996 till December 1996
Status: Completed

Institutes (5)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Afdeling Nematologie, more
  • Universiteit Hasselt; Centre for Environmental Sciences; Onderzoeksgroep Dierkunde: Biodiversiteit en Toxicologie (CMKDK), more
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Fycologie, more
  • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie, more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), more, sponsor

Abstract:
Benthos, nekton en plankton van de Noordzee en het Deltagebied:

Het project beoogt bij te dragen tot een beter begrip van de materie- en energiefluxen doorheen de verschillende compartimenten van een ecosysteem, en meer in het bijzonder tussen de wisselwerkingen tussen het benthos, plankton en nekton, m.i.v. de parasietengemeenschappen die in de meeste ecologische studies over het hoofd worden gezien. Een element systematiek en E.M. onderzoek is voorzien. Onderzoek wordt verricht naar de morfologie en de functie van bursale organen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes