IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Transmissieroutes van Norovirussen, opduikende humane pathogenen aanwezig in de voedselketen

More:  Institutes 
Period: February 2007 till January 2009
Status: Completed

Institutes (4)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit; Laboratorium voor Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering (LFMFP), more, researcher
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Eenheid Technologie en voeding, more, researcher
  • KU Leuven (KULeuven), more
  • Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (IPH), more

Abstract:
Voedselgebonden virusinfecties worden steeds meer erkend als belangrijke veroorzakers van ziekte bij de mens. Dit kan gedeeltelijk worden verklaard door veranderingen in manieren van voedselverwerking, consumptiepatronen en globalisering van de voedselmarkt, en gedeeltelijk door het groeiend bewustzijn van virale infecties door verbeterde detectiemethoden.

Norovirussen zijn één van de belangrijkste veroorzakers van gastroenteritidis bij volwassenen en komen dikwijls voor als voedseluitbraken. Naast tweekleppige schelpdieren blijken andere voedingsmiddelen, zoals bvb. vers of minimaal behandeld fruit en groenten, eveneens mogelijke besmettingsbronnen. Virussen kunnen aanwezig zijn in voedingsmiddelen door contact met besmet water in de kweekzone of gedurende bewerking, of door onhygiënische behandeling tijdens de distributie of de bereiding. Recente gegevens wijzen op het voorkomen van Norovirus in nutsdieren, wat vragen doet rijzen over zoönotische transmissie en dierlijke reservoirs. Momenteel is er nog geen gevalideerde detectiemethode voor Norovirus in voedingsproducten beschikbaar. Op heden is het onderzoek naar deze voedseloverdraagbare virussen beperkt in België.

Binnen dit project zullen real-time RT-PCR methoden voor detectie van Norovirussen worden geoptimaliseerd en geëvalueerd en zal de effectiviteit van virus RNA extractie en opzuiveringsprotocols voor een variëteit aan voedselmatrices worden nagegaan in functie van de concentratie aan aanwezige virussen. Tevens zal er een standaard protocol voor snelle screening van voedingsproducten op aanwezigheid van Norovirussen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Er zal getracht worden om de transmissieroutes voor Norovirussen en mogelijke besmettingsbronnen van voedseluitbraken veroorzaakt door Norovirussen op te helderen. Tevens zal inzicht worden verworven in de contaminatie van risicovolle voedingsproducten met Norovirussen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes