IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

S-MER Masterplan for the mobility in Antwerp
www.resource.be/projecten/projectdetail.asp?projectID=127

Dutch title: Strategisch Milieueffectrapport (S-MER) Masterplan voor de mobiliteit te Antwerpen
Period: November 2001 till November 2004
Status: Completed

Thesaurus terms: Environmental effects; Port installations
Geographical term: Belgium, Zeeschelde, Antwerp [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (3)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; IVA Infrastructuur; Administratie Wegen en Verkeer, more, co-ordinator
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more, executant
  • Technum nv, more, executant

Abstract
Opmaak van een Strategisch milieueffectrapport van het Masterplan Antwerpen. Dit omvat een Plan-m.e.r. (overeenkomstig decreet d.d. 18/12/02 tot aanvulling van het decreet van 5/04/1995 houdende algemene bapalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage), een Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR), een Sociale Impact Analyse (SIA) en een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA).

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes