IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

S-MER Masterplan for the mobility in Antwerp
www.resource.be/projecten/projectdetail.asp?projectID=127

More:  Institutes 
Dutch title: Strategisch Milieueffectrapport (S-MER) Masterplan voor de mobiliteit te Antwerpen
Period: November 2001 till November 2004
Status: Completed

Thesaurus terms: Environmental effects; Port installations
Geographical term: Belgium, Zeeschelde, Antwerp [Marine Regions]

Institutes (3)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; IVA Infrastructuur; Administratie Wegen en Verkeer, more, co-ordinator
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more, executant
  • Technum nv, more, executant

Abstract:
Opmaak van een Strategisch milieueffectrapport van het Masterplan Antwerpen. Dit omvat een Plan-m.e.r. (overeenkomstig decreet d.d. 18/12/02 tot aanvulling van het decreet van 5/04/1995 houdende algemene bapalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage), een Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR), een Sociale Impact Analyse (SIA) en een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes