IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Bio Bouwers in de kust


Thesaurus terms: Coast defences; Morphology (organisms)
Geographical term: ANE, North Sea [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (5)  Top 
  • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more, partner
  • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; NIOZ Yerseke, more, partner
  • WL | Delft Hydraulics, more, partner
  • Radboud University Nijmegen, more, partner
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more, sponsor

Abstract
De beïnvloeding van het milieu door levende organismen wordt ecosystem-engineering (of eco-engineering) genoemd. Ecosystem-engineering biedt veelbelovende mogelijkheden om versterkt te worden ingepast in de huidige benadering van kustverdediging. Met name omdat ecosystem-engineers veelal zelfregulerende en zelfversterkende eenheden zijn, kunnen de organismen letterlijk ‘meegroeien met de zee’ (vs ‘dynamisch handhaven’).
Voor bijvoorbeeld aannemers, projectontwikkelaars en beheerders kan gebruik van kennis op het gebied van eco-engineers een beter product opleveren (stabilisatie van oevers en bodems) in een tijd waarin in toenemende mate een duurzame inbedding van kustinfrastructuur in de natuurlijke en sociale omgeving wordt gevraagd. Bovendien kan het op de juiste manier benutten van eco-engineering, bijdragen tot kostenbesparend werken (bijv. door reductie van onderhoudsinspanning) en versterken van de natuurlijkheid en veerkracht van de kust.
Er wordt aansluiting gezocht bij initiatieven in het buitenland, waar reeds proeven worden gedaan met het effect van kunstmatige biogene riffen op golfwerking, stroming en erosie. Concreet bestaat het project uit de verkenning naar een proefexperiment met het opheffen schor/kwelder erosie door inzet van oester-/mosselbanken. Deze proef heeft een sterk engineering karakter door de inzet van rifvormende schelpdieren.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes