IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

MEP/GEP IJzermonding

More:  Institutes 
Period: October 2007
Status: In Progress

Geographical term: ANE, Belgium, IJzer R. [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more, partner
  • Instituut voor Natuurbehoud (IN), more, partner

Abstract:
'Maximal Ecological Potential' (MEP) en 'Good Ecological Potential' (GEP) van de Ijzermonding

Voor alle Vlaamse overgangswaterlichamen, die - uitgezonderd drie kunstmatige - alle sterk veranderd aangegeven werden, dient voor de KRW tegen eind 2009 het maximum en goed ecologisch potentieel bepaald te worden door evaluatie van alle relevante biologische kwaliteitselementen en de ondersteunende elementen.
Deze opdracht wordt gegund voor het ‘Vlaams’ waterlichaam ‘Havengeul IJzer’ (VL05_15), dat tot het type mesotidaal laaglandestuarium-zout behoort.

De studieopdracht omvat drie resultaatgebieden, waarvan inhoud en uitwerking hieronder beschreven worden. Deze leiden tot de bepaling van het maximum en goed ecologisch potentieel, evenals tot de vaststelling van de huidige ecologische toestand van het waterlichaam ‘Havengeul IJzer’ (VL05_15).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes