IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Oosterscheldekering Damaanzet (Broedgelegenheid kustbroedvogels)

More:  Institutes 
Parent project: Execution programme 'Restoration and Institution National waters', more
Period: 1989 till 1990
Status: Completed

Thesaurus term: Breeding sites
Taxonomic term: Aves [WoRMS]
Geographical term: ANE, Netherlands, Oosterschelde [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more, co-ordinator
  • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more, partner

Abstract:
Doelstelling
- landschappelijke aankleding
- broedgelegenheid voor kustbroedvogels

Maatregelen/b>
- aanbrengen van smalle, lange banen van afwisselend kokkel- en mosselschelpen
- periodiek verwijderen van de vegetatie

Resultaten
monitoring aantal broedparen ongewijzigd sinds de ingreep: jaarlijks 1 plevier

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes