IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

GONZ I

More:
Parent project: Ecologische graadmeters voor de Noordzee, more
Period: 1996 till 1997
Status: Completed

Abstract:
De eerste fase van het project (GONZ I) heeft vanaf 1996 tot 1997 plaatsgevonden (Duel 1997). Hierin is een basis gelegd voor het ontwikkelen van graadmeters; het kader is in dit project geschapen, waarmee criteria zijn geformuleerd waaraan zou moeten worden voldaan en zijn de relaties met de beleidsthema's aangegeven. Dit project is geëindigd met voorstellen voor mogelijke graadmeters, die voor de Noordzee gebruikt kunnen worden voor de toetsing van beleidsthema's van biodiversiteit en het ecologisch functioneren van het Noordzeesysteem.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top