IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Pilot study into the data management at NIOO-CEME

Original title: Vooronderzoek databeheer bij het NIOO-CEME
Period: March 2007 till April 2007
Status: Completed
 Institutes | Publication 

Institutes (3)  Top | Publication 

Abstract
Uit een rondvraag bij de verschillende werkgroepen op het NIOO-CEME (Nederlands Instituut voor Ecologie; Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie) is gebleken dat er nood is aan een adequaat beheer van en een goede toegankelijkheid tot alle NIOO-CEME data. Door ondermaats beheer is er op het instituut heel wat data die weinig of helemaal niet beschikbaar/toegankelijk is en vaak zelfs onbruikbaar wordt of verloren gaat. Er zijn op het eerste zicht drie grote sets van gegevens te onderscheiden: 1) Er is het LIMS (Laboratorium Informatie Systeem) met alle meetwaarden die uit de labo analyses voortkomen.2) Er is het BIS (Benthos Informatie Systeem), een database met de benthische gegevens die door het instituut worden gegenereerd.3) Door het verloop van personeel (tijdelijke werknemers, doktoraatsstudenten, projectgebonden post-docs,...) is er een groot aantal databestanden dat na het afronden van een onderzoek onbeheerd achterblijft op hard disks van pc’s of op losse schijven en op termijn onbruikbaar wordt of verloren gaat. Het is vooral dit laatste deel van data waarvoor dringend een duurzame oplossing dient gevonden te worden. Om een inschatting te kunnen maken van de omvang en aard van deze laatste groep van data en om te achterhalen wat voor deze data de meest geschikte benadering is, werd een vooronderzoek voorgesteld. Het Vlaams Instituut voor de Zee
voert dit vooronderzoek uit in opdracht van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Publication  Top | Institutes 
  • Deneudt, K.; Pape, E.; Vanhoorne, A.; Hernandez, F.; Mees, J. (2007). Vooronderzoek databeheer NIOO-CEME. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 + bijlagen pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication