IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

GONZ III

More:  Publication 
Parent project: Ecologische graadmeters voor de Noordzee, more
Period: 1999
Status: Completed

Abstract:
De derde fase (GONZ III) van het project is gestart met het doel om voor het eind van 1999 te komen tot een operationele set van toetsingsinstrumenten voor de Noordzee. De directie Noordzee (DNZ) als opdrachtgever heeft RIKZ (opdrachtnemer) gevraagd om de te ontwikkelen graadmeters aan de volgende eisen te laten voldoen:

  1. de graadmeters dienen de toestand van de natuur op zee te beschrijven;
  2. de graadmeters dienen de effecten van het gebruik van de zee op het ecosysteem te tonen;
  3. de systematiek voor de graadmeters dient bij de systematiek van de Ecosysteemdoelen (LNV) aan te sluiten;
  4. de graadmeters dienen gebruikt te kunnen worden bij de beoordeling van de Noordzee voor toekomstig gebruik

Publication  Top 
  • Kabuta, S.H.; Duijts, H. (2000). Graadmeters voor de Noordzee: eindrapport van het project Graadmeterontwikkeling Noordzee (GONZ III). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.022. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: De Haag. 104 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publication